New music for flute and guitar

Vi har sett litt i dag på verket Marcus Davidson holder på å skrive til oss. Det skal bli et verk i 4.satser. Davidson fikk penger av Norsk komponistforening for å skrive dette verket til oss.

Posted by Bøen/Fiskaaen DUO on 8. desember 2017

The Bøen/Fiskaaen duo (Knut Bøen and Hallgeir Fikaaen) have begun to practise my new piece for flute and classical guitar, influenced by Bulgarian and Macedonian music.